Adatkezelési tájékoztató

Az Adatkezelő adatai:

Nyilvántartási szám: 35168496

Név: Balázs Edit E. V.

Fantázianév: Unique Style Optika & Szépségszalon

Székhely: 1095. Budapest, Dandár u. 25. Ftsz: 4.

Levelezési cím: 2040. Budaörs, Pf.: 133.

E- mail cím: uniquestyleszalon@gmail.com

Telefonszám: +36 70 340 – 5095

Adószám: 66460721 – 1-43

Képviseli: Balázs Edit

Weboldal: www.uniquestyleszalon.hu

A www.uniquestyleszalon.hu weboldal üzemeltetője (a továbbiakban Adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen nyilatkozat tartalmát, de fenntartja a jogot a nyilatkozat tartalmának megváltoztatására. A nyilatkozat tartalmának megváltoztatása esetén ezt a tényt haladéktalanul és a weboldalon való kiemeléssel kell jelezni az Ügyfél/Ügyfelek felé.

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít Ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartására. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A weboldal használata közben szükséges személyes jellegű – azonosításra alkalmas – adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbiakban: „Infotv.” előírásainak).

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfeleljen a jelen tájékoztatónak, és a hatályos jogszabályokban előírtaknak.

A weboldal tartalmazhat olyan linkeket, amik átvezethetnek olyan, egyéb szolgáltató weboldalára, ahol ez a nyilatkozat/gyakorlat nem minősül érvényesnek és hatályosnak.

A jelen adatkezelési tájékoztató a következő weboldalak adatkezelését szabályozza:

www.uniquestyleszalon.hu

Facebook: https://www.facebook.com/uniquestyleszalon

Instagram: https://www.instagram.com/uniquestyleoptika

Instagram: https://www.instagram.com/uniquestyle.szepsegszalon

és az Infotv. tartalmi előírásain alapul.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető a www.uniquestyleszalon.hu honlapon, és a 1095. Budapest, Dandár u. 25. Ftsz: 4. szám alatti üzlethelyiségben.

A www.facebook.com / www.instagram.com weboldalon megvalósuló általános adatkezelésre, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

ahhoz az ügyfél, vagy képviselője hozzájárul, vagy jogszabály azt kötelezően elrendeli.

Az Ügyfél, vagy képviselője hozzájárulásán alapuló adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig áll fenn.

Az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljától függő, de legfeljebb az Adatkezelő és az Ügyfél közötti jogviszony megszűnését követő 10. év vége.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az Ügyfél ahhoz hozzájárult, vagy jogszabály azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása, vagy kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Önkéntesen megadott személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az Ügyfelet – egyértelműen, érthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az Ügyfél, vagy képviselője hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése miatt szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A www.uniquestyleszalon.hu weboldalt felkeresők, vagy azon keresztül személyes adataikat megadók az adatfeldolgozás és kezelés megkezdése előtt tájékoztatást kapnak
az adataik kezelésével, és a kezelés időtartamával kapcsolatban. Tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, továbbá az adatkezeléssel és feldolgozással kapcsolatos folyamatokról. Az adatkezeléssel összefüggésbe hozható érintett
természetes, vagy jogi személy bármikor kérheti adatainak törlését az Adatkezelőtől.

Az Adatkezelő tulajdonában álló weboldalon lévő információk megtekintéséhez nem szükséges személyes adatok megadása.

Egyes szolgáltatások esetén, pl.:

– megrendelés,
– hírlevélre történő feliratkozás,
– érdeklődés

szükséges megadni valamilyen személyes adatot.

Ezek a személyes adatok a következők lehetnek: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám.

A felsorolt szolgáltatások igénybevételekor az adatok megadása önkéntes, úgynevezett ráutaló magatartással/hozzájárulással történik. A hozzájárulás bármikor visszavonható, töröltethető.

Az adatkezelő tulajdonában álló weboldal(ak) technikai üzemeltetése során, eltárolhatóak személyes adatokat nem tartalmazó, de automatikusan keletkező információk, így pl.,  Domain név (URL), IP cím, a lekérést kérő weboldal adatai, a weboldal látogatása során keletkezett bájtok mennyisége, a weboldal látogatásának időtartama, a használt böngészőprogram neve.

A jelen tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják:

  1. az Ügyfél tájékoztatási céllal történő regisztrálása.
  2. az Ügyféllel történő szerződéskötés.
  3. az Ügyfél panaszainak, bejelentéseinek, igényeinek kezelése, ezek nyilvántartása, kivizsgálása.
  4. az Ügyféllel kapcsolatos jogviszonyból származó igények érvényesítése.
  5. az Ügyfél informálása

E-mailben, vagy postai úton.

Amennyiben az Ügyfél nem kíván élni a fenti lehetőségekkel, úgy a szolgáltatást indokolási kötelezettség nélkül bármikor lemondhatja.

Tájékoztatási céllal történő regisztrálás:

Az tájékoztatási célú regisztrálás és adatkezelés célja, hogy a weboldalon való regisztrációt követően az adott Ügyfélnek ne legyen szükséges bizonyos adatait (jellemzően a nevét, e-mail címét, és telefonszámát) ismételten megadni. Az adatkezelés időtartalma ebben az esetben, az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig tart.

Megrendelés és számlázás:

Az adatkezelés célja a jogszabályoknak megfelelő tartalmú számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. A megrendeléssel és számlázással kapcsolatosan szóba jöhető adatok: név, cím, e-mail cím, telefonszám, adószám.

Hírlevél küldése:

Az adatgyűjtés, és kezelés célja, hogy az adatokkal kapcsolatos érintettek értesülhessenek az ajánlatokról.

Az adatkezelő és a vele szerződéses kapcsolatban álló partnerei kezelhetnek és felhasználhatnak közvetlenül az érintettől felvett adatokat, nyilvános nyilvántartásokból átvett adatokat és más adatkezelőktől átvett, megvásárolt adatokat. Ezen személyes adatok felhasználását és kezelését az érintett személy, vagy jogi személy bármikor megtilthatja.
A kezelt adatok körébe tartozhat, az Ügyfél neve, címe, e-mail címe és telefonszáma. Az adatkezelés időtartalma, az érintett hozzájárulásának visszavonásáig érvényes.

Az Adatkezelő az elektronikus és a papíralapú nyilvántartásokat egységes elvek alapján, a nyilvántartások adathordozóinak különbözőségéből adódó jellemzők figyelembe vételével kezeli. A jelen tájékoztató szerinti elvek, jogosultságok és kötelezettségek az elektronikus és a papíralapú nyilvántartásra egyaránt irányadóak.

Az Ügyfél az adatkezelés időtartama alatt, tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adataival kapcsolatban. Az Adatkezelő 25 napon belül írásban tájékoztatja az Ügyfelet a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartalmáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kaphatták meg adatait, adattovábbítás esetén.
Az adatkezelés időtartama alatt az Ügyfél kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait módosítsa vagy helyesbítse. A kérésnek az Adatkezelő 15 napon belül köteles eleget tenni.
Az Ügyfél indokolás nélkül kérheti az adatai törlését, aminek az Adatkezelő 15 napon belül köteles eleget tenni.

Jogorvoslat:

Amennyiben az Ügyfél megítélése szerint az Adatkezelő megsértett valamely, az adatkezelésre vonatkozó rendelkezést, vagy nem teljesítette az Ügyfél kérelmét, akkor az Ügyfél jogosult vizsgálati eljárást kezdeményezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén az Ügyfél bírósághoz fordulhat az Adatkezelővel szemben.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. Az Ügyfél a weblap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Bejelentkezés - időpontfoglalás

Balázs Edit

  • Optika - Optometria: Nyitva tartás: 1047 Budapest, Liszt Ferenc u. 6. Minden kedden - 9h - 14h. Bejelentkezés telefonon: +3670 340 5095  , vagy E-mailben: uniquestyleszalon@gmail.com
  • Masszázs terápiák: ONLINE IDŐPONTFOGLALÁS ITT!

 

x

A www.uniquestyleszalon.hu honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás